شنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۲

هيچ مگو


سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو
ور ازین بی خبری رنج مبر هیچ مگو
دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت
آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو

هیچ نظری موجود نیست: