دوشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۲

R A I N


و باران مي ‌بارد. كوچه خالي از صداست. سكوت است و باران مي‌بارد و شيشه‌هاي ماشين بخار كرده است. {...}. همچنان باران مي‌بارد.

هیچ نظری موجود نیست: