چهارشنبه، دی ۱۸، ۱۳۸۱

و اما سبد در گوشه حياط همچنان خالي است.

هیچ نظری موجود نیست: