پنجشنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۱

Pain


احساس مي‌كني زندگي خيلي راحتي داشتي و داري،‌ وقتي مي‌شنوي كه كلكسيون درد و رنج و غم بوده. خدا را شكر مي‌كني و آرزو مي‌كني كه ديگر درد ورنج و غمي نداشته باشد.

هیچ نظری موجود نیست: