چهارشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۱

نور دو چشمان ترمان


خوب قسمت آخر ” خاك سرخ “ هم پخش شد. محجوب اسير مي‌شود و همسرش و 2 دخترش را باقي‌ مي‌گذارد. صحنه آخر سريال كه مادر و دختران سوار لنج هستند تصوير اروند رود را مي‌بيينم كه كم كم قرمز مي‌شود. تم نوحه ” ممد نبودي ببيني، شهر آزاد گشته...“ پخش مي‌شود و صحنه‌هايي واقعي و مستند از جنگ و مگر تو مي‌تواني جلوي فرو غلطيدن اشكها را بگيري؟ در آخر خرمشهر آزاد شده و ليالي در كنار جاده به كبوتران دانه مي‌دهد و منتظر است. پس او باز خواهد گشت. كبوتران نشانه رهايي هستند.

هیچ نظری موجود نیست: