چهارشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۸۱

minimal + برق نگاه


ديروز / قرار / تلفن بيمارستان / قرار / قائم مقام / اميركبير / مدرس / بارانه / گپ / اژدهاي شكلاتي / اژدهاي خفته / خوابال / آن سوي مه / لندكروز مشكي / و جعلنا من بين ايديهم... / رفع خطر / كوه / سرما / شال گردن / موبايل / ابتداي خاكي / همرنگ يار / كوهنورد باس بنيه داشته باشه! / صعود / سكوت / تن تن / كتابهاي طلايي / بازمانده سرخپوستان / مارتين / كودكي / اولين كتاب / فرود / دفتر باشگاه پرسپوليس (توالت !) / چاي و سوغات تبريز / گپ / بازگشت / اصرار / بازگشت / وانت مزدا دو كابين / ... / بازگشت /جمله قصار : مهندسي كه فحش نده مهندس نيست! / هم نوايي من و همرنگ يار / كاروان / ... اي سرو روان كز بر ما رفتي.../ شد خزان / تو اي پري .../ امشب شب مهتابه... / شير پسته - بدون پسته!!‌ / خانه / چت / فكر / آينده؟ / پا درد / احساس / آينده؟ / تعهد؟ / ترس / حال / فكر / ... / خواب. / تمام.


من نمي دونستم كه به اين تيپ نوشتن مي‌گن ” ميني‌مال “ . از منصور ياد گرفتم كه اسمش اينه.

هیچ نظری موجود نیست: