سه‌شنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۱

يونوليت بري


خواهرم توي نشريه مدرسشون شده دبير بخش هنري. كلي كيف كردم. وقتي اسمش رو زير مقاله ديدم. يه نقد توپ و حرفه‌اي درباره سريال پليش جوان نوشته . يه مصاحبه و آمارگيري هم كردند. كلي با حال بود . دمش گرم. يادمه منهم هر سه سال راهنمايي رو با دوستام روزنامه ديواري درآورديم. سال اول دبيرستان گروه ليست برداري كتابها بودم و گروه جنگ! سال دوم دبيرستان باز هم ليست برداري. سال سوم گروه يونوليت بري!!! و كتابدار كتابخونه. (رئيس گروه يونوليت بري و معاونش الان توي آمريكا مشغولند.!!) عجب گروه خفني بود! كارهاي فوق برنامه هم حال مي‌ده بعضي وقتها. پر از خاطره است.

هیچ نظری موجود نیست: