دوشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۸۱

باور


چند روز گذشته ولي هنوز باورم نميشه! نه ، يعني واقعا؟
نه باورم نميشه.

هیچ نظری موجود نیست: