سه‌شنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۱

گدايي؟ميري پاركينگ تجريش، سيصد تومن پول پاركينگ مي‌شه. 500 تومن مي‌دي عيدي به طرف تا يه جاي خالي برات پيدا كنه!! ماشين رو براي سرويس اول گارانتي مي‌دي تعميرگاه. 1000 تومن به شاگرد كه اومده التماس مي‌كنه عيدي مي‌خواد عيدي مي‌دي.بعد رئيسش هم هي مي‌گه عيدت مبارك. با خودم مي‌گم بابا شان اين اجل اين حرفهاست كه جلوي كارمنداش منظورش عيدي باشه. باز ميگه عيدت مبارك...ولي از اون طرف مي‌گه برو به سلامت . گاز مي‌دم ميرم. ولي اعصابم خورده كه چرا عيدي بهش ندادم. از طرفي مي‌گم بابا طرف اصلا چرا بايد خودش رو اين جوري كوچيك كنه. تازه كسيه كه من مطمئنم حداقل 3 برابر من در ماه در‌آمدشه. شك ندارم. دوستم مي‌گه ماشينش رو مي بره كارواش 800 تومن قبض مي‌ده. بعد يارو كه شسته مي‌گه من اين رو ويژه شستم و 1000 تومن هم مي‌خواد.دوستم به زور با 500 تومن قضيه رو هم مياره. ولي چرا اين‌جوريه؟ كلا...ملت حس مي‌كنم روز به روز گداتر مي شن. فقير تر هم شايد.
ولي منظورم گداتره.

هیچ نظری موجود نیست: