یکشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۱

كانون فارغ التحصيلان دانشكده فني


امروز توي شركت نشسته بوديم كه از طرف شركت پيمانكار پتروشيمي، كه مريم گلي هم توي اون شركته براي من و همكارم مهندس ب يه بسته هديه آوردند كه شامل سر رسيد و كارت تبريك عيد بود. براي مسخره بازي سر رسيد رو تكون مي‌داديم تا شايد از توش چك پول بيفته بيرون!! ولي سررسيد جالبي بود . مال كانون فارغ التحصيلان دانشكده فني و مهم اين كه اسم خودت هم جزو اعضا توي سر رسيد باشه اون وقت يه كيف كوچولو هم مي‌كني. اين جزئيات شايد بي ارزش به نظر بياد ولي جزئياته كه به زندگي معنا مي‌بخشه.جلوي اسم بعضي از ااعضا كه توي سر رسيد چاپ شده بود يه ستاره خورده بود. من همين‌جوري به بچه‌ها گفتم اينها شايد فوت كردند. حدسم درست بود ولي.هیچ نظری موجود نیست: