پنجشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۱

It's going to be okay


پشه‌ها موجودات نفهمي هستند. نمي‌فهمند كه وقتي داري يه وبلاگ رو مي‌خونم و چشمهام البته خيسه و غرق توي احساسات هستم، حداقل اون موقع رو بيخيال بشن. تعدادشون هم زياده لامصب. فردا يادم باشه اين قرصهاي پشه كش رو بخرم. ولي...راستي كه چه شب عجيبي بود امشب. تلنگري بود...و اينكه روزگار بهتري از راه مي‌رسد.” كمي شكيبا باش.

و تا آن زمان...

خود را باور بدار.

هماره هوشيار،

بكوش تا دورنماي هر چيز را در نظر آوري.

مهمترين‌ها را به ياد بسپار.

فراموش مكن كه ديگري نگران توست.

در جستجوي بهتر باش.

بياموز درسهاي آموختني را.

با تكيه بر توانايي، لبخند، خرد و خوشبيني،

به سوي گنجينه‌هاي درون راه بگشا.

اينهاست...

پاره‌هاي يگانه وجودت.

آري روزگار بهتري از راه مي‌رسد.“

(بارين تيلور).


آري عزيز دلم....روزگار بهتري از راه مي‌رسد.

هیچ نظری موجود نیست: