سه‌شنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۱

L O V E


‌اولي گفت ،” 9 تا دوستت دارم.“ دومي هيچي نگفت. ولي مي‌دونست كه خيلي اولي رو دوست داره. هر چند اگر به زبون نياورد. شايد فكر كرد كه هنوز وقتش نيست. ولي مگه اين چيزا وقتيه؟ فكر كرد بعضي وقتها شايد.

هیچ نظری موجود نیست: