سه‌شنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۸۲

كابوس


ديشب خواب خيلي وحشتناكي ديدم. خواب ديدم كه رفتم دندانپزشك، كارم با خانم دندانپزشك تموم شده و وايستادم دارم باهاش حرف مي‌زنم. يهو حس مي‌كنم يكي از دندونهام افتاد و از دهن درش ميارم. به همين ترتيب كلا 3 تا دندونم ميفته همه از سمت چپ و همه داراي سياهي و پوسيدگي و پرشدگي. حتي جاي خاليش رو با زبون توي خواب حس مي‌كردم. از خواب پريدم. چون افتادن دندون تعبير خيلي بدي داره و مي‌گن نشانه از دست دادن نزديكان و آشنايان هست. تمام روز رو وقتي ياد خوابي كه ديدم مي‌افتادم وحشت زده مي‌شدم. بايد صدقه بدم.


هیچ نظری موجود نیست: