دوشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۸۱

انتخابات شوراها -4


آيت ا...منتظري هم پيام داده كه ملت در انتخابات شوراها شركت كنند به افراد كاردان و صالح راي بدهند. ظاهرا صدا و سيما سنت شكمي كرده و اين پيام روي تله تكست خودش آورده. ظاهرا اگر مشاركتيها در شوار راي بياورند صفايي فراهاني شهردار تهران خواهد شد. من خودم معتقدم كه او از كرباسچي هم براي تهران بهتر خواهد بود. هنوز چند روزي براي انتخاب ليست خودم وقت دارم. خواهرم بار اولشه كه مي‌تونه راي بده و يه ذوق و شوق خاصي داره. احساس مي‌كنه بزرگ شده.

هیچ نظری موجود نیست: