سه‌شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۱

ايست بازرسي
با اينكه پاي چپم آسيب ديده بود. وسوسه شدم و بعد از 10 روز رفتم فوتبال.مثل هميشه امير حسين رو زحمت دادم. اولش فقط گلر وايستادم كه خيلي هم خوب بود. بعدش طاقت نياوردم و جلو بازي كردم. خيلي چشبيد. پام هنوز اذيت مي‌كنه ولي بد نبود. دو تا گل زدم و هفتمين پنالتي متواليم رو هم گل كردم. ركورد 100% بايد حفظ بشه. (80). راستي موقع برگشتن ساعت 11:20 دقيقه شب به شدت ترافيك بود. خيلي تعجب كرديم. بعدش ديديم . آقايون سپاه يا بسيج هوس ايست بازرسي كردن و اين ترافيك خفن رو راه انداختن. آدم حرصش مي‌گيره به خدا.

هیچ نظری موجود نیست: