جمعه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۱

تجربه


امشب با دوستان رفته بوديم كافي شاپ بازي. بيشتر كافي شاپها به خاطر سخت گيريهاي روز والنتاين بسته بودند. ترس يا اجبار اداره اماكن بود. ظاهرا تمام مظاهر اين روز رو خواستن محو كنند.
توي خيابون گاندي توي اون سر بالايي خفن هم يه گندي زدم و زدم به ماشين عقبي خوشبختانه، چيزي نشد. اولين تصادف با اين ماشين بخير گذشت. هنوز بايد ياد بگيرم و تجربه كنم.

هیچ نظری موجود نیست: