پنجشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۱

نسلها


نقل از وبلاگ هودر. ابراهيم نبوي درباره تفاوت نسلها نوشته، كولاك.

هیچ نظری موجود نیست: