شنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۱

پسر محجوب ايران زمين


آفرين بر وحيد هاشميان، پسر محجوب ايران.

امشب بوخوم 2-1 لوركوزن رو برد. هر دو گل بوخوم رو وحيد هاشميان كه از دقيقه 60 وارد زمين شده بود، زد. احساس غرور كردم.

هیچ نظری موجود نیست: