یکشنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۸۱

ستارهمن آخرين رهگذرم ، تو اين خيابون بلند

دير اومدم كه زود برم، دل به ستاره‌ها نبند

هیچ نظری موجود نیست: