چهارشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۸۱

شب مهتابامشب شب مهتابه، عزيزم رو مي‌خوام

عزيزم اگر خوابه، حبيبم رو مي‌خوام

...

خواب است و بيدارش و كنيد

مست است و هوشيارش كنيد

اومدم حالش و احوالش و سيه مويش و سپيد رويش رو

ببينم بروم

هیچ نظری موجود نیست: