دوشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۸۱

NESCAFE 3 in 1


يه دوست ، تعدادي قهوه آماده و فوري آورده برام. مادرم اونها روي ميزم توي زيرزمين ديده و خيال كرده شكلات هستند كه آب شده!! برده گذاشته توي فريزر و تعجب كرده كه چرا هنوز شل هستند بعدش!! كلي تفريح كرديم با اين قضيه.همين.

هیچ نظری موجود نیست: